Priprava na starost

Projekt SenQuality želi ozaveščati o pomembnosti pozitivnega načrtovanja za starost in ponuditi individualno, lahko dostopno in prilagodljivo orodje za načrtovanje lastnih ukrepov. Prednostna naloga projekta je individualna priprava na starost, da bi podprli dobro počutje tudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju.

V projektu staranje razumemo kot večdimenzionalni proces, ki vpliva na življenje na različne načine. Zato se ne osredotočamo le na finančne priprave ali zdravstvene ukrepe, temveč na skupno 9 medsebojno povezanih življenjskih področij: finance, izredne razmere in izjemne okoliščine, duševna in fizična pripravljenost, stanovanjska situacija, videz, socialni odnosi, zdravje, prosti čas in življenjski slog ter delo in zaposlitev. Ta pristop smo utemeljili na delih raziskovalcev Anne E. Kornadt in Klausa Rothermunda.

Cilji projekta so:

 • Ozaveščati odrasle in organizacije o pomembnosti načrtovanja starosti
 • motivirati za začetek priprav na tretje in četrto življenjsko obdobje
 • ustvariti priročnik z opisom področij priprave in dobrih praks iz držav EU
 • ustvariti digitalno platformo, ki temelji na samorefleksiji za osebno načrtovanje starosti
 • zagotoviti orodje za izdelavo akcijskega načrta, ki ustreza osebnim ciljem načrtovalca
project
project impact

VPLIV

 • Razumevanje potrebe po pripravah na starost na različnih področjih življenja
 • Boljše sprejemanje praktičnih aplikacij za pripravo na starostne spremembe
 • Motivacija za pripravljalne ukrepe
 • Pobuda za učenje in aktivno razmišljanje o prihodnosti
 • Ponudba novega in privlačnega spletnega orodja za stranke
 • Razumevanje evropske razsežnosti demografskega staranja in priprav na starost, sposobnost primerjave situacij in upoštevanja primerov dobre prakse iz drugih držav

Cilje skupine

project target groups

Neposredne

 • Odrasli v srednjih letih
 • Aktivni starejši odrasli

Posredne

 • izobraževalci za starejše
 • svetovalci
 • psihologi
 • osebje v kulturnih in medgeneracijskih centrih
 • strokovnjaki, ki delajo z ljudmi na temah, pomembnih za staranje in / ali življenjske spremembe

Deležniki

 • Lokalne in regionalne oblasti v vseh državah, partnericah projekta
 • Nevladne organizacije in združenja, povezana s staranjem in / ali podporo starejših občanov
 • Univerze
 • Raziskovalna središča
 • Ponudniki izobraževanja odraslih

plakat

Brošura