partners GE

WISAMAR

Wisamar je neprofitna izobraževalna ustanova v Leipzigu v Nemčiji, ki deluje na področju strokovnega in kulturnega izobraževanja, ter izobraževanja odraslih. Wisamar je pooblaščen pri TÜV kot izvajalec izobraževanja, pri Uradu za migracije in begunce pa kot izvajalec integracijskih tečajev. Wisamar deluje na področju trga dela in socialne integracije, vseživljenjskega izobraževanja, svetovanja EU za mobilnost in svetovanje na področju mobilnosti, ter kot projektna pisarna za različne projekte, ki jih financira EU. Skupaj s partnerji iz regije Leipzig-Halle in iz vse Evrope smo zavezani skupnim evropskim dejavnostim na področju izobraževanja in regionalnega razvoja.

Nemčija

Polygonal

Polygonal je neprofitna organizacija, locirana na podeželskem območju južno od Rima (Italija), ki se osredotoča na poglobljene dejavnosti, podprte z odprtimi podatki, IKT podporo nerazvitim skupinam in deluje kot inkubator za civilni nadzor. Glavna delovna področja so povezana z inovativnimi praksami v digitalnem izobraževanju za družbene spremembe in vključevanjem žensk, odraslih, migrantov in manjšin. Vodimo mladinski center, namenjen študentom in mladim nasploh.

Italija

partners IT
partners GR

p-consulting.gr

p-consulting.gr je podjetje za IT, izobraževanje in svetovanje s sedežem v Patrasu (Grčija). Glavni cilji podjetja so zagotavljanje:

  • kakovostnih informacijskih in svetovalnih storitev za podjetja in organizacije v vseh gospodarskih sektorjih,
  • storitev usposabljanja, ki se nanašajo na potrebe različnih ciljnih skupin
  • IT storitve, osredotočanje na spletni razvoj in ustvarjanje spletnih platform za usposabljanje,
  •  upravljanje in razvoj projektnih storitev, ki so večinoma usmerjene v izboljšanje znanja ljudi, zlasti tistih iz socialno ranljivih skupin.

Grčija

CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (COMCY)

Center za razvoj kompetenc Ciper-COMCY je bil ustanovljen leta 2014 v Nikoziji kot neprofitna organizacija za usposabljanje, raziskave in razvoj, dejavna na področju projektnega vodenja, usposabljanja in svetovanja. Naša vizija je spodbujati socialne in poslovne kompetence različnih ciljnih skupin družbe (posameznikov; strokovnjakov in upravičencev ter organizacij) z inovativnimi rešitvami in metodičnim usposabljanjem.

Glavni področja delovanja in strokovno znanje COMCY so:

  •  Predhodne izkušnje z usposabljanjem in razvojnimi dejavnostmi (EU in nacionalna raven);
  • Strokovno znanje na zahtevanih področjih in stopnja usposobljenosti na tem področju;
  •  Dostop do neposrednih in posrednih ciljnih skupin, saj ima vzpostavljeno mrežo med strokovnjaki.

Ciper

partners CY
partners SP

Domspain

DomSpain Consulting (DomSpain) je organizacija za usposabljanje in razvoj odraslih iz Reusa v Španiji, ki deluje na nacionalni in evropski ravni. DomSpain sestavlja skupina izobraževalcev z izkušnjami v nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih programih. Naši uslužbenci imajo različne izkušnje z delom na področju mednarodnih projektov, kot so Erasmus + KA01 in KA02, COSME-TOUR itd.; vsi so sposobni voditi in graditi mednarodna partnerstva.

Španija

ALMA MATER EUROPEA -EUROPEAN CENTRE, MARIBOR

AMEU ECM je akreditirana visokošolska institucija s 3 avotnomnimi fakultetami in 12 akreditiranimi študijskimi programi na vseh treh Bolonjskih stopnjah. Deluje pod akademskim patronatom Evropske Akademije znanosti in umetnosti Salzburg.

Slovenija

partners SL
partners PL

CKU Sopot

Center za vsživljenjsko učenje v Sopotu na Poljskem (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie) je javna višja strokovna šola za izobraževanje odraslih in za študente, stare 18+. Naš najstarejši študent je bil star 98 let. CKU Sopot ponuja formalne in neformalne programe izobraževanja in usposabljanja. Ponuja storitve za različne ciljne skupine: mladino, odrasle, učitelje, brezposelne, osipnike, upokojence, invalide in druge. Letno zagotavlja izobraževanje za več kot 1000 ljudi.

Poleg šole za odrasle v naši organizaciji obstajajo: Univerza za tretje življenjsko obdobje v Sopotu; Center za izobraževanje učiteljev v Sopotu; Skupina za mednarodne projekte; Združenje: ‘Delo-izobraževanje-zdravje’, Podjetje za prakso: ‘SMArt Studio’ in Pisarna regionalnega svetovalca za izobraževanje in strokovni razvoj, tradicionalna knjižnica in knjižnica orodij za karierne svetovalce.

Polska

partners flags