Ste pripravljeni na staranje?

Priprava na starost

Demografsko staranje je pojav, ki ga lahko opazimo po vsej Evropi: Zmanjšanje rojstev v kombinaciji s podaljšanjem pričakovane življenjske dobe vodi v znatno rast starostne skupine 65+. Po eni strani to predstavlja izzive za zdravstvene in oskrbne sisteme držav EU, po drugi strani pa ima za posledico povečano odgovornost ljudi, da se pripravijo na starost, ter da delajo na dobrem počutju tudi v tem življenjskem obdobju.

Študije kažejo, da lahko aktivno načrtovanje starosti in samorefleksija starostnih prehodov pozitivno vplivata na počutje. Zato želimo s projektom SenQuality ozaveščati o pomembnosti pozitivnega načrtovanja za starost in ponuditi individualno, lahko dostopno in prilagodljivo orodje za načrtovanje.

Projekt SenQuality je bil ustvarjen za ozaveščanje vseh ljudi o pomembnosti življenjskega načrtovanja v starosti.

senquality couple

Kaj je dobro počutje?

 

Stanje udobja biti zdrav sreče radosti sproščenosti pozitivne naravnanosti

well being text

Cilje skupine

middle age target group 1

Neposredne

stakeholders group 3

Posredne

stakeholders group 1

Deležniki

contact grandfather

Ostanimo v stiku!