Okvir

senior grandmother framework

Razmišljanje o starosti: metodološki okvir za oceno priprav na starost

Orodje za ocenjevanje, ki temelji na samorefleksiji na devetih življenjskih področjih: orodje bo zagotovilo okvir za samorefleksijo, ki bo vodil do konkretnega akcijskega načrta za starost, ki bo upošteval posamezne razmere načrtovalcev, njihove strahove, motivacijo, cilje in vrednote.

:
:
:
Scroll to Top