Okvir

senior grandmother framework

Razmišljanje o starosti – metodološki okvir za oceno priprave na starost

Orodje za ocenjevanje devetih življenjski področij, ki temelji na samorefleksiji: Orodje zagotavlja okvir za samorefleksijo, ki vodi do konkretnega akcijskega načrta za starost, ob upoštevanju individualne situacije načrtovalcev, njihovih strahov, motivacije, ciljev, in vrednot.

Praktično se bo izvajal na naši spletni učni platformi, poleg tega pa bo namenjen tudi strokovnjakom, ki izvajajo svetovanje z ljudmi v situacijah njihovih sprememb in pri načrtovanja njihove starosti.

Oglejte si torej okvir SenQuality in njegov koncept v šestih korakih, ki združuje samorefleksijo in oceno preteklih izkušenj in trenutne situacije, s pričakovanji za prihodnost in konkretnim akcijskim načrtom.