partners GE

WISAMAR

Wisamar jest instytucją edukacyjną non-profit z Lipska (Niemcy), działającą w zakresie kształcenia zawodowego, kulturowego i kształcenia dorosłych. Wisamar jest akredytowany przez TÜV jako dostawca usług edukacyjnych oraz przez Urząd ds. Migracji i Uchodźców jako organizator kursów integracyjnych. Wisamar działa w zakresie rynku pracy i integracji społecznej, edukacji osób starszych, mobilności i doradztwa w zakresie mobilności oraz jako biuro dla wielu projektów finansowanych ze środków UE. Wspólnie z partnerami z regionu Lipsk-Halle oraz z całej Europy pracownicy Wisamar angażują się w europejskie działania w zakresie edukacji oraz rozwoju regionalnego.

Niemcy

Polygonal

Polygonal jest organizacją non-profit działającą na obszarach wiejskich na południe od Rzymu (Włochy). Pracownicy organizacji skupiają się na działaniach oddolnych związanych z danymi, wsparciu ICT dla grup pozbawionych praw oraz na monitoringu obywatelskim. Główne obszary działania związane są z innowacyjnymi praktykami w edukacji cyfrowej na rzecz zmian społecznych dla kobiet, dorosłych, migrantów i mniejszości społecznych. Organizacja prowadzi młodzieżowy dom kultury dedykowany studentom i młodym ludziom.

Włochy

partners IT
partners GR

p-consulting.gr

p-consulting.gr jest firmą informatyczną, szkoleniową i konsultingową z siedzibą w Patras (Grecja). Głównymi celami firmy jest świadczenie:

  •  wysokiej jakości usług informatycznych i konsultingowych w ujęciu biznesowym dla firm i przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki,
  • usług szkoleniowych, które zaspokajają potrzeby różnych grup docelowych
  • usług IT, koncentrujących się na rozwoju stron internetowych i tworzeniu internetowych platform szkoleniowych,
  • zarządzaniu i rozwoju usług projektowych, głównie zorientowanych na poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych, którzy należą do grup wrażliwych społecznie.

Grecja

COMCY - Cypryjskie Centrum Rozwoju Kompetencji

COMCY – Cypryjskie Centrum Rozwoju Kompetencji zostało założone w 2014 roku w Nikozji, jako organizacja non-for-profit działająca w obszarach: szkolenia, badania, rozwój. Pracownicy organizacji zajmują się zarządzaniem projektami, szkoleniami i rozwojem usług doradczych. Wizją COMCY jest wspieranie kompetencji społecznych i biznesowych różnych grup docelowych (jednostek oraz organizacji) poprzez innowacyjne rozwiązania i metody szkoleniowe.

COMCY posiada:

  • doświadczenie w działalności szkoleniowej i rozwojowej (na poziomie krajowym i unijnym)
  • wiedzę specjalistyczną i kompetencje w ww. zakresie
  • poprzez sieć ekspertów, dostęp do bezpośrednich i pośrednich grup docelowych.

Cypr

partners CY
partners SP

Domspain

DomSpain Consulting jest organizacją zajmującą się szkoleniem i rozwojem osób dorosłych z Reus (Hiszpania), działającą na poziomie krajowym i europejskim. DomSpain to grupa edukatorów z doświadczeniem w realizacji krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych. Pracownicy organizacji mają bogate doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych, takich jak Erasmus+ KA01 i KA02, COSME-TOUR itp ., i są zdolni do zarządzania i budowania międzynarodowych partnerstw.

Hiszpania

Centrum Europejskie ALMA MATER w Maribor

AMEU ECM to akredytowana instytucja szkolnictwa wyższego z 3 autonomicznymi wydziałami i 12 akredytowanymi programami studiów na wszystkich trzech cyklach systemu bolońskiego. Działa pod patronatem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu.

Słowenia

partners SL
partners PL

CKU Sopot

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie jest publiczną placówką kształcącą osoby powyżej 18 roku życia. CKU Sopot oferuje formalne, nieformalne i pozaformalne możliwości uczenia się. Świadczy usługi dla różnych grup docelowych: młodzieży, dorosłych, nauczycieli, bezrobotnych, seniorów, niepełnosprawnych i innych. Rocznie zapewnia edukację dla ponad 1000 osób.

Oprócz szkół dla dorosłych w centrum funkcjonują: Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku; Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Zespół ds. Projektów Międzynarodowych; Stowarzyszenie: „Praca-Edukacja-Zdrowie”, Firma Symulacyjna „SMArt Studio” Sp. z o.o., Biuro powiatowego konsultanta ds. rozwoju edukacyjno-zawodowego, a także biblioteka tradycyjna i biblioteka narzędzi edukacyjnych dla doradców zawodowych.

Polska

partners flags