Εργασία και απασχόληση

Η εργασία και η απασχόληση έχουν υποστεί έντονες αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Η ηλικία συνταξιοδότησης καθώς και τα ποσοστά απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων αυξάνονται ως συνέπεια της γήρανσης της κοινωνίας, αλλά και λόγω μιας πιο ενεργούς γήρανσης.

Οι έρευνες έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία έχουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας από εκείνους που είχαν συνταξιοδοτηθεί (Graham, 2014). Το να κάνετε κάτι που σας αρέσει μετά τη συνταξιοδότηση, όπως για παράδειγμα η διατήρηση του εργασιακού σας βίου, φαίνεται ότι βοηθά στην υγεία και την ικανοποίηση. Οι εργασιακές ρυθμίσεις αλλά και οι επιλογές συνταξιοδότησης βασίζονται σε ατομικές επιλογές, οπότε ας ρίξουμε μια ματιά στην εργασία και την απασχόληση στην τρίτη ηλικία καθώς και στον προγραμματισμό της συνταξιοδότησης:

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ας ρίξουμε μια ματιά στον ρόλο που παίζει και έπαιξε η εργασία και η απασχόληση για εσάς και πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας για εσάς!

Και τι μπορείτε να κάνετε στο μέλλον; Να συνεχίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο στη δουλειά σας, να αυτοαπασχοληθείτε, να κάνετε εθελοντική εργασία ή να συνταξιοδοτηθείτε;