Έτοιμοι για την άφιξη της Τρίτης ηλικίας;

Preparation for Later Life

Η δημογραφική γήρανση αποτελεί φαινόμενο που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη: Η μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ηλικιακής ομάδας 65+. Αφενός, αυτό θέτει προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και περίθαλψης των χωρών της ΕΕ, αφετέρου οδηγεί σε αυξημένη ευθύνη των ατόμων να προετοιμαστούν για τη γήρανση τους ούτως ώστε να εξασφαλίσουν την ευημερία τους.

Μελέτες δείχνουν ότι ο ενεργός σχεδιασμός της ζωής ενός ατόμου για την ένταξη στη Τρίτη ηλικία και ο αυτό-στοχασμός για τις μεταβάσεις  που σχετίζονται με την ηλικία μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ευημερία των ατόμων. Ως εκ τούτου, το έργο SenQuality επιθυμεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία του σχεδιασμού πλάνου για την ενεργό γήρανση με θετικό τρόπο και να προσφέρει ένα εξατομικευμένο, εύχρηστο και ευέλικτο εργαλείο σχεδιασμού.

Το έργο SenQuality δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει όλους τους ανθρώπους για τη σημασία του σχεδιασμού ένταξης στη Τρίτη ηλικία και ενεργούς γήρανσης.

senquality couple

Τι είναι η ευημερία;

 

Να είναι κάποιος/-α άνετος/-η υγιής ευτυχισμένος/-η χαρούμενος/-η χαλαρός/-ή θετικός/-ή

well being text

ΟΜΑΔΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ

middle age target group 1

άμεσες

stakeholders group 3

έμμεσες

stakeholders group 1

ενδιαφερόμενα μέρη

contact grandfather

Α κρατήσουμε επαφή!