Praca i zatrudnienie

Praca i zatrudnienie podlegały silnym zmianom w ostatnich dziesięcioleciach. Wiek emerytalny oraz wskaźniki zatrudnienia starszych pracowników rosną w wyniku starzenia się społeczeństwa, ale także z powodu bardziej aktywnego starzenia się. Badania wykazały, że pracownicy w późniejszym okresie życia mają wyższy poziom dobrostanu niż ci, którzy przeszli na emeryturę (Graham, 2014).

Robienie czegoś, co lubisz po przejściu na emeryturę, jak na przykład utrzymywanie życia zawodowego, wydaje się pomagać w zdrowiu i satysfakcji. Warunki pracy, ale także opcje emerytalne są oparte na indywidualnych wyborach, więc przyjrzyjmy się pracy i zatrudnieniu w późniejszym życiu, a także planowaniu emerytury:

Odtwórz wideo

Przyjrzyjmy się roli, jaką praca i zatrudnienie odgrywają i odegrały dla Ciebie i jak ważna jest dla Ciebie ta domena!

A co możesz zrobić w przyszłości? Kontynuować pracę tak długo, jak to możliwe, podjąć samozatrudnienie, pracować jako wolontariusz lub przejść na emeryturę?