Κοινωνικές σχέσεις

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές σε κάθε στάδιο της ζωής μας, επειδή είμαστε κοινωνικά όντα. Είναι στη φύση μας να δημιουργούμε και να διατηρούμε κοινωνικές σχέσεις. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κοινωνικών σχέσεων, καθώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τη διατήρηση ή τη δημιουργία τους.Ο κύριος λόγος που πολλοί ψυχολόγοι γνωρίζουν και έχουν μελετήσει είναι η ανάγκη μας να ανήκουμε.

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι ο αριθμός των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, μπορεί να έχουν γενικά θετική ή γενικά αρνητική επίδραση ή όφελος και μπορεί να είναι αμοιβαίες ή συμπληρωματικές.

Μια ανασκόπηση 148 μελετών με 308.849 συμμετέχοντες έδειξε ότι τα άτομα με ισχυρότερες κοινωνικές σχέσεις είχαν 50% μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης -ένα ισχυρό επιχείρημα για να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις κοινωνικές μας επαφές:

Αναπαραγωγή Βίντεο

Σύντροφος και οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες… υπάρχουν πολλά είδη κοινωνικών σχέσεων, ας τους δούμε πιο προσεκτικά!

Οι καταστάσεις της ζωής αλλάζουν και μαζί τους και η κοινωνική μας σχέση. Αλλά οι κοινωνικοί δεσμοί μετράνε – ειδικά σε δύσκολες καταστάσεις, οπότε ας δουλέψουμε σε αυτό το θέμα.