Zdravje

Čestitamo, ker ste izbrali področje Zdravje! Super, da se želite ukvarjati s področjem zdravja – enega ključnih dejavnikov za dobro počutje

Ohranjanje zdravja v srednjih letih je pomemben dejavnik zdravega staranja. Nedvomno bodo tisti, ki imajo bolj zdrav življenjski slog, bolje kos zdravstvenim spremembam v starosti.

Najprej pa nekaj splošnih informacij o zdravju. Zdravje je stanje fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti.

Zdravje je opredeljeno kot dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih elementov, ki se kaže v sposobnosti neprekinjenega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. Zdravje je odraz preteklih in sedanjih dogodkov, vplivov dednosti in okolja ter človekovih odzivov. Na zdravje vplivajo biološke, socialne, kulturne, tehnološke, psihološke, demografske, politične in civilizacijske razmere ter odzivnost zdravstvenega sistema na zdravstvene potrebe ljudi.

Ključni zdravstveni področji sta telesno in duševno zdravje.Pridobimo nekaj več informacij o obeh in poglejmo, na kaj lahko vplivamo že danes za prihodnost:

Play Video

Naj pomislimo na vaše zdravje in življenjski slog v sedanjosti in preteklosti.

Oglejmo si podrobneje nekatere vidike, na katere lahko vplivamo na svoje zdravje v kasnejšem življenju.