Videz in zunanji izgled

Področje videza in zunanjega izgleda ni eno najpomembnejših področij v življenju odraslega človeka, je pa področje, ki vpliva predvsem na naše duševno zdravje. Bolj kot druga področja, »Videz in zunanji izgled« zahteva razmislek o starostnih stereotipih in lastnih lepotnih standardih. Glavna sestavina telesne podobe je fizični videz.

Stresno življenje, negativna ocena fizičnega videza ali nezadovoljstvo s telesno podobo lahko povzročijo druge psihološke probleme, kot so anksioznost, depresija ter zmanjšanje samozavesti in samopodobe.

Podoba našega telesa je večdimenzionalen konstrukt in v različnih skupinah ljudi si telesni ideali nasprotujejo. Naučimo se več o samozaznavanju/podobi telesa in videzu ter o tem, kako bi radi bili videti drugim:

Play Video

Razmislimo o videzu in podobi telesa kot pomembnih dejavnikih našega dobrega počutja

Kaj lahko storimo, da podpremo to področje za naše kasnejše življenje