Sodobne družbe so zaznamovane z dolgoživostjo in podaljševanjem pričakovane življenjske dobe. Posameznik se mora pripraviti in odzvati na starost že danes, da si bo lahko zagotovil kakovostno starost. Z načrtovanjem starosti je dobro začeti dovolj zgodaj, vendar tudi če začnete danes, še ni nič prepozno ali prezgodaj. Prevzemite odgovornost za svojo kakovostno starost in jo ne prepuščajte naključju. Bodite pogumni in začnite načrtovati svoj jutri že danes!
Kako pomembna je zame priprava na starost?
1 = Popolnoma nepomembna / 5 = Popolnoma pomembna
Zakaj je zame priprava na starost pomembna?

Na načrtovanje starosti vplivajo vaši interesi, okoliščine in situacija, v katerih se nahajate. Pomembni so tudi vaši osebni cilji in želje. Če želite, odgovorite na naslednja vprašanja in zapišite svoje misli.