Ramy analizy

senior grandmother framework

Refleksja nad starością: metodologiczne ramy dla oceny przygotowań do czwartego etapu życia

Narzędzie oceny oparte na autorefleksji nad dziewięcioma domenami życia, które ma zapewnić ramy do analizy i prowadzić do konkretnego planu działania planowania późniejszego etapu życia. Narzędzie uwzględnia m.in. indywidualną sytuację planujących, ich obawy, motywacje, cele i wartości.