Nasze społeczeństwo jest dziś naznaczone długowiecznością, a średnia długość życia rośnie. Już dziś trzeba się przygotować i zastanowić nad swoją starością, aby zapewnić możliwie jak najlepszą jakość w czwartym etapie życia. Dobrze jest odpowiednio wcześnie zacząć planować swoją przyszłość. Nawet jeśli zaczniesz dzisiaj, nie jest za późno. Weź odpowiedzialność za czas swojej starości. Nie pozostawiaj tego przypadkowi. Bądź odważny i zacznij planować swoje jutro już dziś!
Jak ważne jest dla mnie przygotowanie do późniejszego życia?
1= Całkowicie nieważne | 5 = Całkowicie ważne
Z jakiego powodu przygotowanie się do czwartego etapu życia może być ważne i co może nam dać przygotowanie się do starości?

Późniejsze planowanie życia zależy od twoich zainteresowań, okoliczności i sytuacji, w której się znajdujesz. Ważne są również osobiste cele i pragnienia. Jeśli chcesz, odpowiedz na poniższe pytania i zapisz swoje przemyślenia. .