Przygotowany do starości?

Zaplanuj jesień swojego życia

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, które można zaobserwować w całej Europie. Spadek liczby urodzeń w połączeniu z wydłużeniem średniej długości życia prowadzi do znacznego wzrostu grupy wiekowej 65+. Stwarza to konieczność przygotowania się do życia po osiągnięciu wieku średniego (tj. między 40 a 65 rokiem życia). Z jednej strony stanowi to wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej, z drugiej zaś skutkuje zwiększoną odpowiedzialnością ludzi za przygotowanie się do „późniejszego” etapu życia w celu zapewnienia sobie dobrobytu w tym okresie.
Badania pokazują, że aktywne planowanie późniejszego etapu życia i autorefleksja nad zmianami związanymi z wiekiem mogą pozytywnie wpływać na samopoczucie. Dlatego projekt SenQuality ma podnosić świadomość znaczenia planowania starości w pozytywny sposób i zaoferować indywidualne, łatwo dostępne i elastyczne narzędzie do takiego planowania.

Sen Quality ma na celu nie tylko podnoszenie świadomości ludzi na ten temat, ale przede wszystkim zachęcać do planowania starości.

Czym jest dobre samopoczucie?

 

Stan bycia w strefie komfortu zdrowym szczęśliwym wesołym zrelaksowanym pozytywnie nastawionym

Grupa docelowa

middle-age-target-group@2-new

Bezpośrednie

senior-age-target-group@2-new

Pośrednie

stakeholders-group@2-new

Interesariusze

Pozostań w kontakcie!

Przewiń do góry