Przygotowany do starości?

Zaplanuj jesień swojego życia

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, które można zaobserwować w całej Europie. Spadek liczby urodzeń w połączeniu z wydłużeniem średniej długości życia prowadzi do znacznego wzrostu grupy wiekowej 65+. Stwarza to konieczność przygotowania się do życia po osiągnięciu wieku średniego (tj. między 40 a 65 rokiem życia). Z jednej strony stanowi to wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej, z drugiej zaś skutkuje zwiększoną odpowiedzialnością ludzi za przygotowanie się do „późniejszego” etapu życia w celu zapewnienia sobie dobrobytu w tym okresie.
Badania pokazują, że aktywne planowanie późniejszego etapu życia i autorefleksja nad zmianami związanymi z wiekiem mogą pozytywnie wpływać na samopoczucie. Dlatego projekt SenQuality ma podnosić świadomość znaczenia planowania starości w pozytywny sposób i zaoferować indywidualne, łatwo dostępne i elastyczne narzędzie do takiego planowania.

Sen Quality ma na celu nie tylko podnoszenie świadomości ludzi na ten temat, ale przede wszystkim zachęcać do planowania starości.

senquality couple

Czym jest dobre samopoczucie?

 

Stan bycia w strefie komfortu zdrowym szczęśliwym wesołym zrelaksowanym pozytywnie nastawionym

well being text

Grupa docelowa

middle age target group 1

Bezpośrednie

stakeholders group 3

Pośrednie

stakeholders group 1

Interesariusze

contact grandfather

Pozostań w kontakcie!

Przewiń do góry