Υγεία

Συγχαρητήρια για την επιλογή του τομέα της Υγείας! Υπέροχο που θέλετε να ασχοληθείτε με τον τομέα της υγείας – έναν από τους βασικούς παράγοντες για την ευημερία.

διατήρηση της υγείας στη μέση ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας για την υγιή γήρανση.  Αναμφίβολα, όσοι/ες έχουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις αλλαγές στην υγεία κατά τη γήρανση.

Ας πάρουμε πρώτα κάποιες γενικές πληροφορίες για την Υγεία.

Η υγεία είναι μια κατάσταση σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Η υγεία ορίζεται ως μια δυναμική ισορροπία σωματικών, νοητικών, συναισθηματικών, πνευματικών, προσωπικών και κοινωνικών στοιχείων, που εκδηλώνεται με την ικανότητα συνεχούς εκτέλεσης λειτουργιών και προσαρμογής στο περιβάλλον. Η υγεία αποτελεί αντανάκλαση παρελθόντων και παρόντων γεγονότων, των επιδράσεων της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων αντιδράσεων. Η υγεία επηρεάζεται από τις βιολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές, ψυχολογικές, δημογραφικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες, καθώς και από την ανταπόκριση του συστήματος υγείας στις ανάγκες υγείας των ανθρώπων.

Βασικοί τομείς της υγείας είναι η σωματική και η πνευματική υγεία. Ας πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και για τις δύο και ας δούμε τι μπορούμε να επηρεάσουμε:

Αναπαραγωγή Βίντεο

Αφήστε μας να σκεφτούμε την υγεία σας και τον τρόπο ζωής σας στο παρόν και στο παρελθόν.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε ορισμένες πτυχές που μπορούμε να επηρεάσουμε για την υγεία μας στην τρίτη ηλικία.