Ενεργός γήρανση ​

senior grandfather manual

Εγχειρίδιο Προετοιμασίας για τη Τρίτη ηλικία  

Ένα πακέτο πληροφοριών σε μορφή PDF με περιγραφές, συγκεκριμένες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τους εννέα τομείς που σχετίζονται με την προετοιμασία της άφιξης στη Τρίτη ηλικία, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων καλών πρακτικών. Αυτό το πακέτο πληροφοριών έχει ως στόχο να παρακινήσει τους ενήλικες να σκεφτούν την προετοιμασία σε διάφορους τομείς της ζωής και να πάρουν έμπνευση και ιδέες για τις δικές τους προπαρασκευαστικές δραστηριότητες. Το πακέτο πληροφοριών αποτελεί επίσης τη βάση για τα άλλα παραδοτέα του έργου, το εργαλείο ανάλυσης και προβληματισμού (ΙΟ2) και τη πλατφόρμα για τη προετοιμασία της ένταξης τους  στη Τρίτη ηλικία (ΙΟ3).

Είστε έτοιμοι να αναλογιστείτε την άφιξη της τρίτης ηλικίας; Ελπίζουμε πως θα σας δώσουμε πληροφορίες και δεδομένα που θα σας εμπνεύσουν να ξεκινήσετε το προγραμματισμό! Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το Πρακτικό Οδηγό μας:

Μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα 125 συνεντεύξεων, σχετικά με την προετοιμασία που αφορά την άφιξη της τρίτης ηλικίας, στις χώρες των εταίρων του έργου SenQuality: