Πλαίσιο

senior grandmother framework

Προβληματισμός ως προς τη μεταγενέστερη ζωή: Μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της προετοιμασίας για τη μετέπειτα ζωή.

Ένα εργαλείο αξιολόγησης που βασίζεται σε έναν αυτό-προβληματισμό στους εννέα τομείς της ζωής: το εργαλείο θα παρέχει το πλαίσιο για την αυτοεκτίμηση που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη μετέπειτα ζωή, το οποίο λαμβάνει υπόψη την ατομική κατάσταση των ατόμων, τους φόβους, τα κίνητρα τους, στόχους και αξίες.

:
:
:
Scroll to Top