Πλαίσιο

senior grandmother framework

Στοχασμός ως προς την ένταξη στη Τρίτη ηλικία: Μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της προετοιμασίας για την ένταξη στη Τρίτη ηλικία.

Ένα εργαλείο αξιολόγησης που βασίζεται σε έναν αυτό-προβληματισμό στους εννέα τομείς της ζωής: το εργαλείο θα παρέχει το πλαίσιο για τον αυτό-στοχασμό που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ένταξη στη Τρίτη ηλικία, το οποίο λαμβάνει υπόψη την προσωπική κατάσταση των ατόμων, τους φόβους, τα κίνητρα τους, στόχους και αξίες.

:
:
:
Scroll to Top