Εξωτερική εμφάνιση και παρουσία

Ο τομέας της εξωτερικής εμφάνισης και παρουσίας δεν αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στη ζωή ενός ενήλικα, ωστόσο είναι ο τομέας που επηρεάζει κυρίως την πνευματική μας υγεία. Περισσότερο από άλλους τομείς, η “”εξωτερική εμφάνιση και παρουσία”” απαιτεί τον προβληματισμό σχετικά με τα ηλικιακά στερεότυπα και τα δικά μας πρότυπα ομορφιάς. Η κύρια συνιστώσα της εικόνας του σώματος είναι η φυσική εμφάνιση.

Η αγχώδης ζωή, η αρνητική αξιολόγηση της σωματικής εμφάνισης ή η δυσαρέσκεια της εικόνας του σώματος μπορεί να οδηγήσει σε άλλους ψυχολογικούς παράγοντες όπως το άγχος, η κατάθλιψη και η μείωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας.

Η εικόνα του σώματός μας είναι ένα πολυδιάστατο οικοδόμημα και σε διαφορετικές ομάδες τα ιδανικά του σώματος είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Ας μάθουμε περισσότερα για την αυτοαντίληψη / εικόνα του σώματος και την εμφάνιση, πώς θα θέλαμε να φαινόμαστε στους άλλους:

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ας αναλογιστούμε την εμφάνιση και την εικόνα του σώματος ως σημαντικούς παράγοντες για την ευεξία μας

Τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε αυτόν τον τομέα για τη μετέπειτα ζωή μας