Υγιής γήρανση

senior grandfather manual

Εγχειρίδιο Μετέπειτα Ζωής

Ένα πακέτο πληροφοριών σε μορφή PDF με περιγραφές, συγκεκριμένες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τους εννέα τομείς που σχετίζονται με την προετοιμασία της μετέπειτα ζωής, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων καλών πρακτικών. Αυτό το πακέτο πληροφοριών έχει ως στόχο να παρακινήσει τους ενήλικες να σκεφτούν την προετοιμασία σε διάφορους τομείς της ζωής και να πάρουν έμπνευση και ιδέες για τις δικές τους προπαρασκευαστικές δραστηριότητες. Το πακέτο πληροφοριών αποτελεί επίσης τη βάση για τα άλλα παραδοτέα του έργου, το εργαλείο ανάλυσης και προβληματισμού (ΙΟ2) και τη πλατφόρμα για τη προετοιμασία της μεταγενέστερης ζωής τους (ΙΟ3).

:
:
:
Scroll to Top