Ηλεκτρονική μάθηση

senior grandfather training

Online Training

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδυάζει τις πληροφορίες και την έμπνευση από το πακέτο πληροφοριών με το εργαλείο αυτό-προβληματισμού. Τα άτομα που πρόκειται να σχεδιάσουν το πλάνο για τη μετέπειτα ζωή τους θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω σχεδιασμό με προσιτό τρόπο και θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με τη τρέχουσα κατάσταση τους στους εννέα τομείς της ζωής. Οι εξατομικευμένες ερωτήσεις και οι διασκεδαστικές διαδραστικές προσεγγίσεις θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ατομικού σχεδίου δράσης.

:
:
:
Scroll to Top