Ηλεκτρονική μάθηση

senior grandfather training

Online Training

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδυάζει πληροφορίες και έμπνευση από το πακέτο πληροφοριών με το εργαλείο αυτό-προβληματισμού. Τα άτομα που πρόκειται να σχεδιάσουν το πλάνο για την ένταξη στη Τρίτη ηλικία θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω σχεδιασμό με προσιτό τρόπο και θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με τη τρέχουσα κατάσταση τους στους εννέα τομείς της ζωής. Οι εξατομικευμένες ερωτήσεις και οι διασκεδαστικές διαδραστικές προσεγγίσεις θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός ατομικού σχεδίου δράσης.

:
:
: