Η κοινωνία μας σήμερα χαρακτηρίζεται από μακροζωία και το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Πρέπει να προετοιμαστεί κανείς και να προβληματιστεί σχετικά με τη γήρανση ήδη άπό τώρα, για να διασφαλίσει την ποιότητα στην τρίτη ηλικία. Είναι καλό να αρχίσετε να προγραμματίζετε για την τρίτη ηλικία αρκετά νωρίς, ώστε ακόμη και αν ξεκινήσετε σήμερα, να μην είναι πολύ αργά. Αναλάβετε την ευθύνη για την ποιότητα των γηρατείων σας και μην τα αφήνετε στην τύχη. Να είστε γενναίοι/ες και ας αρχίσετε να σχεδιάζετε το αύριο σας σήμερα!
Πόσο σημαντική είναι για μένα η προετοιμασία για την Τρίτη ηλικία;
1= Εντελώς ασήμαντη | 5 = Απόλυτα σημαντική
Γιατί η προετοιμασία για την τρίτη ηλικία είναι σημαντική για εσάς;

Ο προγραμματισμός της τρίτης ηλικίας επηρεάζεται από τα ενδιαφέροντά σας, τις περιστάσεις και την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Οι προσωπικοί στόχοι και οι επιθυμίες είναι επίσης σημαντικοί. Αν θέλετε, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και καταγράψτε τις σκέψεις σας.